Vestlandet, Norway; November 2010 - arilinkolehto

arilinkolehto_vestlandet_12_101026

balestrandnorjanorwaysognefjordvestlandetvuonovuori